Η διεθνής συνάντηση για τους ηγέτες του τομέα περιβάλλοντος & ενέργειας
Η Pollutec συγκεντρώνει επαγγελματίες από όλους τους κλάδους για 4 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια 4 ημερών, οι επαγγελματίες θα παρουσιάσουν τις καινοτόμες λύσεις τους για την αντιμετώπιση των πιεστικών ζητημάτων της εξάντλησης της βιοποικιλότητας, της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής και της διαχείρισης ενέργειας. Με τη συμμετοχή κοινοτήτων και άλλων οικονομικών παραγόντων, η Pollutec προωθεί ένα περιβάλλον συνεργασίας για ανταλλαγή γνώσης και επίλυση προβλημάτων.
The international meeting for the leaders of the environment & energy sector
Pollutec brings together professionals from all sectors for 4 days.

During 4 days, professionals will showcase their innovative solutions to tackle the pressing issues of biodiversity depletion, pollution, and climate change, energy management. With participation from communities and other economic actors, Pollutec fosters a collaborative environment for knowledge sharing and problem-solving.


Αφήστε μια απάντηση