ΦΙΛ ΚΛΑΙΡ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΡΜΑ

Σύρμα φιλ κλαιρ λείο, σύρμα φιλ κλαιρ ripen & σύρμα γαλβανισμένο (για αγροτική χρήση, τη παραγωγή συρμάτινων ειδών & τον οπλισμό τσιμεντοπροϊόντων). Παράγονται από χονδρόσυρμα ποιότητας SAE 1006 & SAE 1008.

Συσκευασία – Χρήση – Χαρακτηριστικά:

  • Ελεύθερη κουλούρα (~200kg) – για τη παραγωγή πάσης φύσεως συρμάτινων ειδών – 1,20mm – 6,00mm πάχος
  • Ρολό σε πομπίνες (ρίπεν) (~750kg/ ρολό) – για τη παραγωγή δομικών πλεγμάτων & τον οπλισμο τσιμεντοπροϊόντων – 4,00mm – 6,00mm πάχος
  • Γαλβανιζέ σύρμα σε κουλούρα (~600kg/ κουλούρα) – για τη παραγωγή υλικών περίφραξης & αγροτικής χρήσης -.1,20mm – 5,00mm πάχος
* Για όλα τα παραπάνω υπάρχει δυνατότητα κοπής σε ευθύγραμμα μήκη κατόπιν ζήτησης.